Monthly Archives: September 2013

BG-23697

P1170990

Полето с цъфнал синап ще зарадва Фатмагюл от Антакия, Турция. :)

This field with mustard is for Fatmagül from Antakya, Turkey. :)

BG-23082

P1170740

Тази картичка с варненската катедрала през нощта отпътува към Екатерина в Екатеринбург. :)

This night view of the Cathedral in Varna is now travelling to Ekaterina from Jekaterinburg. :)

BG-23083

P1170742

Картичка с гледки от Варна и три етикета от чайове пътуват към Холандия.

Postcard with views from Varna plus 3 tea labels are travelling to the Netherlands.

BG-23085

P1170738

Тази картичка пътува към Тексас, САЩ.

These postcard is travelling to Texas, USA.

BG-23084

P1170736

Тази пътува до Китай.

This postcard is send to China.

BG-23077

P1170733

Нос Калиакра пътува към Германия. Моята първа изпратена картичка.

Cape Kaliakra send to Germay. My first postcrossing card.