Украйна/Ukraine

BG-41427

03

Картичка с изгледи от Варна, която пътува за Украйна.

UA-879277

Един царствен козел, който пристигна при мен от Украйна.

A majestic goat, who arrived to me from Ukraine.

Distance: 988 km (614 miles)
Travel time: 21 days
3f65f6070d57f69b3fd9f24ec2a28e27