Любими/Favorite

TH-151466

Ват арун в Бангкок, Тайланд – Храмът на зората.

Wat arun – the temple of the down, Bangkok, Thailand.

Distance: 7,566 km (4,701 miles)
Travel time: 34 days
8877c369b724b4c394d32e9b7ce5b7e5

CZ-376852

Красиви папагали лори.

Beautiful lories.

Distance: 1,280 km (795 miles)
Travel time: 7 days
4db23c9f0cb99a9f7b3c840864113832

UA-879277

Един царствен козел, който пристигна при мен от Украйна.

A majestic goat, who arrived to me from Ukraine.

Distance: 988 km (614 miles)
Travel time: 21 days
3f65f6070d57f69b3fd9f24ec2a28e27