Израел/Israel

Триизмерна камила

Имам я отдавна, подарък от приятелката ми Светлина, която живее в Израел. :)

3D camel – a gift from my friend Svetlina, who live in Israel. :)

P1190510