Висяща железопътна линия в Германия (DE-3190879)

Не знаех за съществуването на такова чудо. :) Много интересно. Намира се в град Wuppertal в Германия и е на повече от 110 години.

Distance: 1,712 km (1,064 miles)
Travel time: 20 days

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>