птица

Бойник от Финландия (FI-2117953)

птица Бойник

Птицата Бойник (на фински – Suokukko) е от род Бекасови и се среща и в България.

Distance: 2,340 km (1,454 miles)
Travel time: 8 days