рисунка

UA-879277

Един царствен козел, който пристигна при мен от Украйна.

A majestic goat, who arrived to me from Ukraine.

Distance: 988 km (614 miles)
Travel time: 21 days
3f65f6070d57f69b3fd9f24ec2a28e27

FI-1958285

Сладък бухльо. :)

Sweet owl.

Distance: 2,173 km (1,350 miles)
Travel time: 19 days
0a9e422f09f923d18e2791de7cc5a764